Programem el primer cicle inclusiu de música i entrevista
per a Persones Sordes i oïdores i col·laborem amb festivals