enCantados és el projecte de l'Associació ENCANTADES que fa possibles experiències accessibles en Llengua de Signes Catalana i Espanyola